О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЖАБАРИ
Општинска управа
Одељење за буџет и финансије
Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода
Број: сл
25.08.2015. године
Жабари

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се грађани, предузетници и правна лица, који су обвезници плаћања локалних јавних прихода да је рок за измирење треће аконтације на име пореза на имовину и локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору истекао са 14. августом, те да се за неизмирене обавезе обрачунава камата...

Прочитај више

К О Н К У Р С

Центар за културу
„Војислав Илић-Млађи“
расписује
К О Н К У Р С
За књижевну награду
„Војислав Илић – Млађи“
У две категорије
- најбољи сонет и
- најбоља дечија песма
Највише три песме, откуцане у три примерка,
слати под шифром на адресу:
Центар за културу
„Војислав Илић – Млађи“
12374 Жабари,
најкасније до 06.09.2015.год.
са назнаком „за конкурс“.
Најуспешнији радови биће објављени
на сајту Општине Жабари.
Телефон за информације: 012/250-130

Прочитај више

У П О З О Р Е Њ Е

У П О З О Р Е Њ Е

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 50. СТАВ 1. ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА

(„СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 111/2009, 20/2015),

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ СПАЉИВАЊЕ ОСТАТАКА СТРНИХ УСЕВА, СПАЊИВАЊЕ БИЉНИХ ОСТАТАКА И СПАЉИВАЊЕ СМЕЋА НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ.

ПРОТИВ ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА КОЈА СЕ НЕ БУДУ ПРИДРЖАВАЛА ОВОГ УПОЗОРЕЊА, БИЋЕ ПОКРЕНУТ ПРЕКРШАЈНИ И КРИВИЧНИ ПОСТУПАК.

ЗА НАВЕДЕНИ ПРЕКРШАЈ ПРАВНОГ ЛИЦА ПРЕДВИЂЕНА ЈЕ НОВЧАНА КАЗНА У ИЗНОСУ ОД 300.000 ДО 1.000.000 ДИНАРА СХОДНО ЧЛАНУ 82. СТАВ 1. ТАЧКА 24., ЗА ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ У ИЗНОСУ ОД 10...

Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЗА ПРЕВОЗ ДЕЦЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Поступак јавне набавке за превоз деце основних и средњих школа на територији општине Жабари приводи се крају. Конкурсну документацију преузела су два понуђача и то ЛАСТА и АРРИВА ЛИТАС Д.О.О. На основу закона о Јавним набавкама комисија је јуче отоворила приспеле понуде. Отварању понуда присуствовала су и по два представника из обе заинтересоване фирме. Комисија за јавне набавке општине Жабари ће у законом прописаном року донети одлуку о додели уговора, тако да ће се у што краћем року колико то закон дозвољава отпочети са превозом деце основних и средњих школа са територије општине Жабари...

Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се обвезници пореза на имовину који воде пословне књиге да Одлуке које су потребне за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину објављени у Службеном гласнику општине Жабари, број 6/2014.

Службени гласник општине Жабари, број 6/2014 објављен је и у електронској форми на сајту локалне самоуправе (Документи —–Скупштина).

СЛ. Гласник 6/2014

ОДСЕК ЗА УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ ЛОКАЛНИХ ПРИХОДА

 

Прочитај више

Саопштење за медије

Komesarijat

Саопштење за медије

Позив избеглицама из Босне и Хрватске да се евидентирају за стамбено збрињавање

Београд, 11. фебруар 2015. – Ради успешног наставка спровођења Регионалног стамбеног програма, који има за циљ да стамбено збрине 16.780 најугроженијих избегличких породица у Републици Србији, Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије позива све породице избеглица из Босне и Херцеговине и Републике Хрватске, које нису решиле своје стамбено питање, ...

Прочитај више

ЈАВНИ ПОЗИВ

Picture 013

Прочитај више

Саопштење за јавност повереника за избеглице општине Жабари

У току је поступак пријављивања за стамбено збрињавање у Републици Хрватској. Сва заинтересована лица потребно је да се у што краћем року јаве на маил у саопштењу за јавност издат од стране Комесаријата за избеглице и миграције републике Србије

Komesarijat

Београд, 26. јануар 2015.

Саопштење за медије

У тoку je нoви рoк зa стaмбeнo збрињaвaњe у Рeпублици Хрвaтскoj

Зaинтeрeсoвaнe избeглицe, пoврaтници и бивши нoсиoци стaнaрских прaвa мoгу дa пoднeсу зaхтeв зa стaмбeнo збрињaвaњe у Рeпублици Хрвaтскoj oд 1.1. 2015. гoдинe дo 15. 2...

Прочитај више

Обавештење родитељима и ученицима

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

-Родитељима и ученицима-

Поштовани,

Локална самоуправа је и ове, као и свих предходних година организовала превоз ученика средњих и основних школа. С обзиром да је за овакву врсту ангажовања превозника потребно спровести поступак јавне набавке велике вредности , општина Жабари је као наручилац дана 28.11.2014. године објавила позив за достављање понуда за „Превоз ученика основних и среднјих школа са територије општине Жабари“, на порталу Управе за јавне набавке и сајту општине Жабари. Конкурсну документацију су преузела три понуђача. У току поступка јавне набавке један од понуђача је дана 11.12.2014...

Прочитај више

Нацрт одлуке о изменама и допунама статута општине Жабари

nacrt 11javna rasprava 11obrazac11

Прочитај више