Ј.П. Дирекција за изградњу

Самоуправа » Јавна предузећа » Ј.П. Дирекција за изградњу

Датум објаве Назив Преглед/Преузимање
06. фебруар 2014. године Оснивачки акт ЈП дирекције за изградњу Преглед (ПДФ) 
06. фебруар 2014. године Статут ЈП дирекције за изградњу Преглед (ПДФ)