Јавне набавке

Документи » Јавне набавке

 

„Израда пројектно – техничке документације - пројекти локалних путева“ број ЈН 6/2018

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
20.02.2018 Одлука о додели уговора Преглед (ПДФ)
08.02.2018 Појашњење конкурсне документације
Преглед (ДОЦ)
02.02.2018 Конкурсна документација
Преглед (ДОЦ)
02.02.2018 Позив за подношење понуда Преглед (ДОЦ)

 

Набавка услуга број ЈН 5/2018:

Партија 1. – Израда пројекта за рушење објекта у Александровцу,

Партија 2. –  Израда пројекта за изградњу кабловског вода за прикључење вишепородичног стамбеног објекта у ул. Кнеза Милоша 117 у Жабарима, на к.п.бр. 6755 К.О. Жабари из КБТС „Жабари“,

Партија 3. – Израда енергетских пасоша за ОШ „Дуде Јовић“ у Жабарима и Брзоходу

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
20.02.2018 Одлука о додели уговора партија 3
Преглед (ПДФ)
20.02.2018 Одлука о додели уговора партија 2
Преглед (ПДФ)
20.02.2018 Одлука о додели уговора партија 1
Преглед (ПДФ)
06.02.2018 Измена и допуна конкурсне документације
Преглед (ДОЦ)
06.02.2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Преглед (ПДФ)
06.02.2018 Појашњење конкурсне документације
Преглед (ДОЦ)
02.02.2018 Конкурсна документација
Преглед (ДОЦ)
02.02.2018 Позив за подношење понуда Преглед (ДОЦ)

 

„Набавка услуга број ЈН 4/2018:

Партија 1. - Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења радова на реконструкцији главног водоводног цеововода у Александровцу од центра насеља према Ореовици (поред државног пута II A реда бр. 160 на делу пута Пожаревац-Свилајнац);

Партија 2. - Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења радова на ојачању коловозне конструкције општинског локалног пута Тићевац – Врбница”

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
20.02.2018 Одлука о додели уговора партија 2
Преглед (ПДФ)
20.02.2018 Одлука о додели уговора партија 1
Преглед (ПДФ)
08.02.2018 Појашњење конкурсне документације
Преглед (ДОЦ)
06.02.2018 Измена и допуна конкурсне документације
Преглед (ДОЦ)
06.02.2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Преглед (ПДФ)
06.02.2018 Појашњење конкурсне документације
Преглед (ДОЦ)
02.02.2018 Конкурсна документација
Преглед (ДОЦ)
02.02.2018 Позив за подношење понуда Преглед (ДОЦ)

 

Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Жабари у 2018. години број ЈН 3/2018

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
08.02.2018 Обавештење о обустави поступка
Преглед (ПДФ)
01.02.2018 Одлука о обустави поступка
Преглед (ПДФ)
22.01.2018 Конкурсна документација
Преглед (ДОЦ)
22.01.2018 Позив за подношење понуда Преглед (ДОЦ)

 

 

Радови на ојачању коловозне конструкције општинског локалног пута Тићевац - Врбница број ЈН 2/2018

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
06.02.2018 Измена и допуна Конкурсне документације
Преглед (ДОЦ)
22.01.2018 Конкурсна документација
Преглед (ДОЦ)
22.01.2018 Позив за подношење понуда Преглед (ДОЦ)

 

Реконструкција главног водоводног цеововода у Александровцу од центра насеља према Ореовици (поред државног пута II A реда бр. 160 на делу пута Пожаревац-Свилајнац) број ЈН 1/2018

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
14.02.2018 Појашњење конкурсне документације 2
Преглед (ДОЦ)
14.02.2018 Појашњење конкурсне документације
Преглед (ДОЦ)
09.02.2018 Појашњење конкурсне документације
Преглед (ДОЦ)
06.02.2018 Појашњење конкурсне документације
Преглед (ДОЦ)
22.01.2018 Конкурсна документација
Преглед (ДОЦ)
22.01.2018 Позив за подношење понуда Преглед (ДОЦ)

 

Јавна набавка мале вредности „Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Жабари у сезони 2017/2018“ број ЈН 23/2017

ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
03.01.2018 Обавештење о обустави поступка-поновљени поступак
Преглед (ДОЦ)
26.12.2017 Одлука о обустави поступка
Преглед (ПДФ)
15.12.2017 Конкурсна документација-ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК
Преглед (ДОЦ)
15.12.2017 Позив за подношење понуда-ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК Преглед (ДОЦ)

 

Услуге транспорта и депоновања комуналног отпада-Општинска управа ЈН 25/2017

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
25.01.2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преглед (ПДФ)
22.01.2018 Одлука о додели уговора Преглед (ПДФ)
15.12.2017 Позив за подношење понуда Преглед (ПДФ)
15.12.2017 Конкурсна документација
Преглед (ПДФ)

 

Набавка услуга стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду у току извођења радова на санацији и адаптацији здравствене амбуланте у Влашком Долу“ број ЈН 24/2017

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
03.01.2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преглед (ДОЦ)
15.12.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преглед (ПДФ)
05.12.2017 Појашњење конкурсне документације
Преглед (ДОЦ)
29.11.2017 Позив за подношење понуда Преглед (ДОЦ)
29.11.2017 Конкурсна документација
Преглед (ДОЦ)

 

Јавна набавка мале вредности „Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Жабари у сезони 2017/2018“ број ЈН 23/2017

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
15.12.2017 Обавештење о обустави поступка
Преглед (ПДФ)
04.12.2017 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА Преглед (ПДФ)
21.11.2017 Позив за подношење понуда Преглед (ДОЦ)
21.11.2017 Конкурсна документација
Преглед (ДОЦ)

 

Грађевински радови на санацији и адаптацији здравствене амбуланте у Влашком Долу број ЈН 22/2017

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
26.12.2017 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права -АМБУЛАНТА ВЛАШКИ ДО
Преглед (ПДФ)
12.12.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преглед (ПДФ)
21.11.2017 Појашњење конкурсне документације 3
Преглед (ДОЦ)
21.11.2017 Изменa и допунa конкурсне документације 2
Преглед (ДОЦ)
14.11.2017 Појашњење конкурсне документације 1
Преглед (ДОЦ)
14.11.2017 Појашњење конкурсне документације 2
Преглед (ДОЦ)
14.11.2017 Изменa и допунa конкурсне документације Преглед (ДОЦ)
30.10.2017 Позив за подношење понуда Преглед (ДОЦ)
30.10.2017 Конкурсна документација
Преглед (ДОЦ)

 

“Набавка материјала за саобраћај" ЈНМВ 21/2017 (Општинска управа)

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
17.11.2017 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преглед (ПДФ)
10.11.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преглед (ПДФ)
28.10.2017 Позив за подношење понуда Преглед (ПДФ)
28.10.2017 Конкурсна документација
Преглед (ПДФ)

 

Набавка водоводног, канализационог  и електро материјала-мали грант ЈНМВ број 20/2017

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
24.10.2017 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преглед (ПДФ)
04.10.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преглед (ПДФ)
14.09.2017 Позив за подношење понуда-ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК
Преглед (ДОЦ)
14.09.2017 Конкурсна документација-ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК
Преглед (ДОЦ)
13.09.2017 OБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА МАЛИ ГРАНТ Преглед (ПДФ)
06.09.2017 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА МАЛИ ГРАНТ Преглед (ПДФ)
23.08.2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Преглед (ПДФ)
23.08.2017 Измена и допуна конкурсне документације
Преглед (ПДФ)
23.08.2017 Позив за подношење понуда Преглед (ДОЦ)
23.08.2017 Конкурсна документација
Преглед (ДОЦ)

 

Набавка грађевинског материјала за помоћ интерно расељеним лицима ЈНМВ број 19/2017

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
22.09.2017 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преглед (ПДФ)
05.09.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преглед (ПДФ)
23.08.2017 Позив за подношење понуда Преглед (ДОЦ)
23.08.2017 Конкурсна документација
Преглед (ДОЦ)

 

Набавка услуга:

Партија 1. – Израда Главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење система детекције и дојаве пожара за објекат ОШ „Херој Роса Трифуновић“ Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац,

Партија 2. – Израда техничке документације „Радови на ојачању коловозне конструкције општинског локалног пута Тићевац - Врбница“.

број ЈН 18/2017.

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
08.09.2017 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 1 Преглед (ПДФ)
06.09.2017 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 2 Преглед (ПДФ)
31.08.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 1 Преглед (ПДФ)
31.08.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 2 Преглед (ПДФ)
23.08.2017 Позив за подношење понуда Преглед (ДОЦ)
23.08.2017 Конкурсна документација
Преглед (ДОЦ)

 

 

Jавна набавка мале вредности стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији саобраћајница на територији општине Жабари ЈНМВ 17/2017

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
06.09.2017 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преглед (ПДФ)
23.08.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преглед (ДОЦ)
15.08.2017 Позив за подношење понуда Преглед (ДОЦ)
15.08.2017 Конкурсна документација
Преглед (ДОЦ)

 

Јавна набавка мале вредности по партијама - Добра - Поновни поступак- Набавка материјала

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
16.08.2017 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ МАЛИ ГРАНТ ПАРТИЈА 3 Преглед (ПДФ)
16.08.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА МАЛИ ГРАНТ ПАРТИЈА 1 Преглед (ПДФ)
16.08.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА МАЛИ ГРАНТ ПАРТИЈА 3 Преглед (ПДФ)
16.08.2017 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА МАЛИ ГРАНТ ПАРТИЈА 2 Преглед (ПДФ)
04.08.2017 Позив за подношење понуда ЈНМВ МАЛИ ГРАНТ 3 партије Преглед (ДОЦ)
04.08.2017 Конкурсна документација ЈНМВ МАЛИ ГРАНТ 3 партије
Преглед (ДОЦ)

 

Угоститељске услуге поводом Дана општине" ЈН 1/2017 (Скупштина општине Жабари)

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
07.08.2017 Обавештење  о закљученом уговору Преглед (ПДФ)
31.07.2017 Одлука о додели уговора
Преглед (ПДФ)
18.07.2017 Позив за подношење понуда
Преглед (ПДФ)
18.07.2017 Конкурсна документација Преглед (ПДФ)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА ЈНМВ број 16/2017

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
15.08.2017 Обавештење  о закљученом уговору  НАДЗОР ОШ ХРТ АЛЕКСАНДРОВАЦ ПАРТИЈА 1 Преглед (ПДФ)
15.08.2017 Обавештење  о закљученом уговору ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОШ ХРТ АЛЕКСАНДРОВАЦ ПАРТИЈА 2 Преглед (ПДФ)
15.08.2017 Обавештење  о закљученом уговору НАДЗОР СПОРТСКИ ТЕРЕН ВЛАШКИ ДО ПАРТИЈА 6 Преглед (ПДФ)
15.08.2017 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ГП ПОЖАР ФИСКУЛТУРНА САЛА ПАРТИЈА 5 Преглед (ПДФ)
11.08.2017 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПАРТИЈА 3 Преглед (ПДФ)
11.08.2017 Обавештење  о закљученом уговору НАДЗОР ВИТЕЖЕВО ПАРТИЈА 7 Преглед (ПДФ)
03.08.2017 Обавештење  о закљученом уговору ПАРТИЈА 4
Преглед (ПДФ)
31.07.2017 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ГП ЗП ОС ХРТ ПАРТИЈА 3 Преглед (ПДФ)
31.07.2017 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ФИСКУЛТУРНА САЛА ПАРТИЈА 5 Преглед (ПДФ)
31.07.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ПАРТИЈА 2 Преглед (ПДФ)
31.07.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАСОШ ОШ ХРТ ПАРТИЈА 4 Преглед (ПДФ)
31.07.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА НАДЗОР ВЛАШКИ ДО ПАРТИЈА 6 Преглед (ПДФ)
31.07.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА НАДЗОР ВИТЕЖЕВО ПАРТИЈА 7 Преглед (ПДФ)
31.07.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА НАДЗОР ПАРТИЈА 1 Преглед (ПДФ)
14.07.2017 Позив за подношење понуда
Преглед (ДОЦ)
14.07.2017 Конкурсна документација Преглед (ДОЦ)

 

Појачано одржавање и доградња спортског терена у Влашком Долу ЈНМВ број 15/2017

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
29.09.2017 Одлука о измени уговора Преглед (ПДФ)
11.08.2017 Обавештење  о закљученом уговору СПОРТСКИ ТЕРЕН ВЛАШКИ ДО Преглед (ПДФ)
31.07.2017 Одлука о додели уговора
Преглед (ПДФ)
14.07.2017 Позив за подношење понуда
Преглед (ДОЦ)
14.07.2017 Конкурсна документација Преглед (ДОЦ)

 

Уређење некатегорисаних путева и отресишта у Витежеву ЈНМВ број 14/2017

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
03.08.2017 Обавештење  о закљученом уговору Преглед (ПДФ)
26.07.2017 Одлука о додели уговора
Преглед (ПДФ)
14.07.2017 Позив за подношење понуда
Преглед (ДОЦ)
14.07.2017 Конкурсна документација Преглед (ДОЦ)

 

Инвестиционо одржавање ОШ "Херој Роса Трифуновић" Александровац ЈН 13/2017, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
21.08.2017 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПОРТАЛ ОШ Херој Роса Трифуновић
Преглед (ПДФ)
07.08.2017 Одлука о додели уговора Преглед (ДОЦ)
26.06.2017 Позив за подношење понуда
Преглед (ДОЦ)
26.06.2017 Конкурсна документација Преглед (ДОЦ)
26.06.2017 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА - Школа Александровац Преглед (ПДФ)
26.06.2017 ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ОШ Херој Роса Трифуновић Преглед (ПДФ)
26.06.2017 ПЗИ 0-1 школа Александровац комплет Преглед (ПДФ)
26.06.2017 ПЗИ школа Александровац - основе Преглед (ДВГ)
26.06.2017 ПЗИ школа Александровац ИЗГЛЕДИ ФАСАДА Преглед (ДВГ)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА - ДОБРА, НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЈН 12/2017-(Општинска управа)

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
16.08.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА МАЛИ ГРАНТ ПАРТИЈА 1 Преглед (ПДФ)
16.08.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА МАЛИ ГРАНТ ПАРТИЈА 3 Преглед (ПДФ)
16.08.2017 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА МАЛИ ГРАНТ ПАРТИЈА 2 Преглед (ПДФ)
04.08.2017 Одлука о покретању поступка - поновљени поступак Партија 3 Преглед (ПДФ)
04.08.2017 Конкурсна документација - поновљени поступак Партија 3 Преглед (ПДФ)
02.08.2017 Обавештење о обустави поступка за јавну набавку број 12/2017 - Партија 1 Преглед (ПДФ)
02.08.2017 Обавештење о обустави поступка за јавну набавку број 12/2017 - Партија 2 Преглед (ПДФ)
02.08.2017 Обавештење о обустави поступка за јавну набавку број 12/2017 - Партија 3 Преглед (ПДФ)
24.07.2017 Обавештење о обустави поступка мали грант Партија 1 Преглед (ПДФ)
24.07.2017 Обавештење о обустави поступка мали грант Партија 2 Преглед (ПДФ)
24.07.2017 Обавештење о обустави поступка мали грант Партија 3 Преглед (ПДФ)
22.06.2017 Позив за подношење понуда
Преглед (ДОЦ)
22.06.2017 Конкурсна документација Преглед (ДОЦ)

 

Набавка и испорука електричне енергије (Општинска управа)-ЈН 11/2017

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
11.07.2017 Обавештење  о закљученом уговору Преглед (ПДФ)
22.06.2017 Одлука о додели уговора
Преглед (ПДФ)
14.06.2017 Изменa и допунa конкурсне документације Преглед (ДОЦ)
14.06.2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Преглед (ПДФ)
12.06.2017 Позив за подношење понуда
Преглед (ПДФ)
12.06.2017 Конкурсна документација Преглед (ПДФ)

 

Јавна набавка мале вредности - Надзор и технички преглед ЈН 10/2017 (Општина Жабари)

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
23.06.2017 Обавештење  о закљученом уговору за Партију 4 Преглед (ПДФ)
22.06.2017 Обавештење о обустави поступка за јавну набавку број 10/2017 за Партију 1 Преглед (ПДФ)
22.06.2017 Обавештење о обустави поступка за јавну набавку број 10/2017 за Партију 2 Преглед (ПДФ)
14.06.2017 Обавештење о закљученом уговору Партија 3-Стручни надзор над извођењем радова  "Завршетак школске фискултурне сале у ОШ "Дуде Јовић" Жабари Преглед (ПДФ)
14.06.2017 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА-Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији фекалног колектора у ул. 9. септембра, Смедеревска и део улице Кнеза Милоша  у Жабарима - II фаза-Партија 1 Преглед (ПДФ)
14.06.2017 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА-Надзор на извођењем радова на санацији Шајковачког потока (обезбеђење протицајног профила бујичних потока)-Партија2 Преглед (ПДФ)
14.06.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-Надзор над извођењем радова „Завршетак школске фискултурне сале у ОШ „Дуде Јовић” Жабари-Партија 3 Преглед (ПДФ)
14.06.2017 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-Технички преглед објекта „Завршетак школске фискултурне сале у ОШ „Дуде Јовић” Жабари-Партија 4 Преглед (ПДФ)
01.06.2017 Обавештење о продужењу рока за подношење приајва-понуда
Преглед (ПДФ)
01.06.2017 Појашњење конкурсне документације
Преглед (ДОЦ)
01.06.2017 Измена конкурсне документације
Преглед (ДОЦ)
01.06.2017 Позив за подношење понуда
Преглед (ДОЦ)
01.06.2017 Конкурсна документација Преглед (ДОЦ)

 

Јавна набавка мале вредности - ШАЈКОВАЧКИ ПОТОК (Општина Жабари)

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
23.06.2017 Обавештење  о закљученом уговору Преглед (ПДФ)
16.06.2017 Одлука о додели уговора Преглед (ПДФ)
01.06.2017 Позив за подношење понуда
Преглед (ДОЦ)
01.06.2017 Конкурсна документација Преглед (ДОЦ)

 

Јавна набавка мале вредности - Канализација (Општина Жабари)

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
16.06.2017 Обавештење о закљученом уговору Преглед (ПДФ)
16.06.2017 Одлука о додели уговора Преглед (ПДФ)
01.06.2017 Позив за подношење понуда
Преглед (ДОЦ)
01.06.2017 Конкурсна документација Преглед (ДОЦ)

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку број 7/2017  " Набавка услуга одржавања и ажурирања софтвера"

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
19.06.2017 Обавештење  о закљученом уговору Партија 2 Преглед (ПДФ)
13.06.2017 Обавештење  о закљученом уговору Партија 1 Преглед (ПДФ)
25.05.2017 Одлука о додели уговора Преглед (ПДФ)
12.05.2017 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Преглед (ПДФ)
12.05.2017 Конкурсна документација Преглед (ПДФ)

 

Услуге дератизације и сузбијања комараца- ЈН 6/2017 (Општинска управа)

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
19.05.2017 Обавештење  о закљученом уговору Партија 1 Преглед (ПДФ)
19.05.2017 Обавештење  о закљученом уговору Партија 2 Преглед (ПДФ)
15.05.2017 Одлука о додели уговора Преглед (ПДФ)
28.04.2017 Позив за подношење понуда
Преглед (ПДФ)
28.04.2017 Конкурсна документација Преглед (ПДФ)

 

Услуге транспорта и депоновања комуналног отпада" број ЈН 5/2017 ( Општинска управа)

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
31.05.2017 Обавештење  о закљученом уговору Преглед (ПДФ)
25.05.2017 Одлука о додели уговора Преглед (ПДФ)
21.04.2017 Позив за подношење понуда
Преглед (ПДФ)
21.04.2017 Конкурсна документација Преглед (ПДФ)

 

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију саобраћајница у насељу Породин ЈНМВ 4/2017

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
12.05.2017 Обавештење  о закљученом уговору Преглед (ПДФ)
28.04.2017 Одлука о додели уговора Преглед (ПДФ)
13.04.2017 Позив за подношење понуда
Преглед (ДОЦ)
13.04.2017 Конкурсна документација Преглед (ДОЦ)

 

Набавка материјала за саобраћај број ЈН 1/2017 (Општина Жабари - Председник општине и општинско веће)

Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
07.04.2017 Обавештење о закључењу уговора Преглед (ПДФ)
27.03.2017 Одлука о додели уговора Преглед (ПДФ)
14.03.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Преглед (ПДФ)
14.03.2017. Конкурсна документација измењена
Преглед (ПДФ)
14.03.2017. Измена конкурсне документације
Преглед (ПДФ)
10.03.2017. Позив за подношење понуда Преглед (ПДФ)
10.03.2017. Конкурсна документација Преглед (ПДФ)

 

Превоз ученика основних и средњих школа са територије општине Жабари" број ЈН 3/2017 ( Општинска управа)

Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
31.08.2017 Обавештење о закљученом уговору Преглед (ПДФ)
11.08.2017 Одлука о додели уговора Преглед (ПДФ)
24.04.2017 Обавештење о закључењу уговора Преглед (ПДФ)
21.04.2017 Одлука о наставку поступка по захтеву за заштиту права
Преглед (ПДФ)
19.04.2017 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Преглед (ПДФ)
07.04.2017 Одлука о додели уговора Преглед (ПДФ)
28.03.2017. Друга измена конкурсне документације
Преглед (ПДФ)
28.03.2017. Појашњење конкурсне документације
Преглед (ПДФ)
28.03.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Преглед (ПДФ)
07.03.2017. Измена конкурсне документације
Преглед (ПДФ)
03.03.2017. Позив за подношење понуда Преглед (ПДФ)
03.03.2017. Конкурсна документација Преглед (ПДФ)

 

Позив за подношење понуда  и конкурсна документација за ЈН у отвореном поступку Грађевински радови на адаптацији и санацији О.Ш. "Дуде Јовић" ул. Кнеза Милоша 117, Жабари број ЈН 2/2017

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
07.07.2017 Одлука о измени уговора о јавној набавци Преглед (ПДФ)
05.04.2017 Обавештење о закључењу уговора Преглед (ПДФ)
20.03.2017 Одлука о додели уговора Преглед (ПДФ)
02.03.2017 ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Преглед (ДОЦ)
24.02.2017 ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Преглед (ДОЦ)
21.02.2017 ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Преглед (ДОЦ)
20.02.2017 ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Преглед (ДОЦ)
20.02.2017 Измена конкурсне документације Преглед (ДОЦ)
20.02.2017 Измена конкурсне документације - Модел конкурсне документације за плаћање извођачу Преглед (ДОЦ)
10.02.2017 Измена конкурсне документације Преглед (ДОЦ)
10.02.2017 Измена конкурсне документације - Модел конкурсне документације за плаћање извођачу Преглед (ДОЦ)
7.02.2017 Позив за достављање понуда Преглед (ДОЦ)
7.02.2017 Конкурсна документација
Преглед (ДОЦ)

 

Асфалтирање путева на територији општине Жабари: Изградња улице Партизанске у МЗ Влашки До општина Жабари" број ЈН 1/2017 ( Општинска управа)

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
30.06.2017 Одлука о измени уговора Преглед (ПДФ)
01.06.2017 Обавештење  о закљученом уговору Преглед (ПДФ)
20.02.2017 Одлука о додели уговора
Преглед (ПДФ)
7.02.2017 Конкурсна документација Преглед (ПДФ)
7.02.2017 Позив за прикупљање понуда Преглед (ПДФ)

 

Позив за достављање понуда за услуге ревизије завршног рачуна општине Жабари за 2016. годину

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
31.01.2017 Позив за достављање понуда за услуге ревизије завршног рачуна општине Жабари за 2016. годину Преглед (ПДФ)

 

РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА У СРБИЈИ ПОТПРОЈЕКАТ 4-КОМПОНЕТА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНИ МОДЕЛ СПРОВОЂЕЊА, СТАМБЕНИ ПРОГРАМ
 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
15.05.2017 Обавештење о закљученом  уговору Преузимање (ПДФ)
10.05.2017 Одлука о додели уговора Преузимање (ЈПГ-1 ЈПГ-2)
25.01.2017 Тендерска документација
Преузимање (РАР)

 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Жабари - за јавну набавку радова - "Грађевински радови на адаптацији и санацији школског објекта основне школе "Дуде Јовић" издвојено одељење Брзоходе, општина Жабари"

Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
28.11.2016 Обавештење о закључењу уговора за ЈН5 - ОСБ Преглед (ПДФ)
28.11.2016 Одлука о додели уговора ЈН5 - ОСБ Преглед (ПДФ)
16.11.2016 ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Преглед (ДОЦ)
14.11.2016 ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Преглед (ДОЦ)
09.11.2016 ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Преглед (ДОЦ)
08.11.2016 ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Жабари
Преглед (ДОЦ)
08.11.2016 ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Преглед (ДОЦ)
08.11.2016 ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Преглед (ДОЦ)
08.11.2016 ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Преглед (ДОЦ)
04.11.2016 ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СА ПОЈАШЊЕЊЕМ ЗА ЈН 05-ОШБ/2016 Преглед (ДОЦ)
04.11.2016 ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Преглед (ДОЦ)
26.10.2016 Позив за прикупљање понуда
Преглед (ДОЦ)
26.10.2016 Конкурсна документација
Преглед (ДОЦ)

 

Помоћ у кући за особе са инвалидитетом број 5/2016 ( Општина Жабари)

Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
13.09.2016 Обавештење о закључењу уговора за ЈН 5/2016 Преглед (ПДФ)
09.09.2016 Одлука о додели уговора за ЈН 5/2016 Преглед (ПДФ)
24.08.2016 Позив за подношење понуда Преглед (ПДФ)
24.08.2016 Конкурсна документација Преглед (ПДФ)

 

Позив за прикупљање понуда за набавку услуга мобилне телефоније 2016

 Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
09.08.2016 Обавештење о избору најповољнијег понуђача Преглед (ПДФ)
05.08.2016 Позив за прикупљање понуда
Преглед (ПДФ)
05.08.2016 Образац понуде
Преглед (ДОЦ)

 

Набавка и испорука електричне енергије ЈН 4/2016" - Општинска управа

Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
22.08.2016 Обавештење о закључењу уговора за ЈН 4/2016 Преглед (ПДФ)
29.07.2016 Одлука о додели уговора за ЈН 4/2016 Преглед (ПДФ)
10.06.2016 Позив за подношење понуда Преглед (ПДФ)
10.06.2016 Конкурсна документација Преглед (ПДФ)

 

 

Позив за прикупљање понуда за набавку канцеларијског материјала ОУ Жабари (није јавна набавка)

Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
30.05.2016 Обавештење о избору најповољнијег понуђача Преглед (ПДФ)
18.05.2016 Позив за прикупљање понуда
Преглед (ПДФ)
18.05.2016 Образац понуде
Преглед (ДОЦ)

 

 

Позив за прикупљање понуда за набавку тонера ОУ Жабари (није јавна набавка)

Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
30.05.2016 Обавештење о избору најповољнијег понуђача Преглед (ПДФ)
18.05.2016 Позив за прикупљање понуда
Преглед (ПДФ)
18.05.2016 Образац понуде
Преглед (ДОЦ)

 

 

Набавка огрева ЈН 3/2016" - Општинска управа

Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
14.06.2016 Обавештење о закључењу уговора за ЈН 3/2016-партија1 Преглед (ПДФ)
10.06.2016 Обавештење о закључењу уговора за ЈН 3/2016-партија2 Преглед (ПДФ)
30.05.2016 Одлука о додели уговора за ЈН 3/2016 Преглед (ПДФ)
12.05.2016 Позив за подношење понуда Преглед (ПДФ)
12.05.2016 Конкурсна документација Преглед (ПДФ)

 

 

Услуге транспорта и депоновања комуналног отпада JН 4/2016 -Општина Жабари

Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
03.06.2016 Обабештење о закључењу уговора за ЈН 4/2016  Преглед (ПДФ)
23.05.2016 Одлука о додели уговора за ЈН 4/2016 Преглед (ПДФ)
18.04.2016 Позив за подношење понуда Преглед (ПДФ)
18.04.2016 Конкурсна документација Преглед (ПДФ)

 

 

Услуге дератизације и сузбијања комараца JН 2/2016 -Општинска управа

Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
22.04.2016 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 2/2016 партија1
Преглед (ПДФ)
22.04.2016 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 2/2016 партија2
Преглед (ПДФ)
15.04.2016 Одлука о додели уговора за ЈН 2/2016 Преглед (ПДФ)
01.04.2016 Позив за подношење понуда Преглед (ПДФ)
01.04.2016 Конкурсна документација Преглед (ПДФ)

 

 

Набавка материјала за саобраћај ЈН 3/2016- Општина Жабари

Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
28. Март 2016. год. Обавештење о закљученом уговору за ЈН 3/2016
Преглед (ПДФ)
22. Март 2016. год. Одлука о додели уговора за ЈН 3/2016
Преглед (ПДФ)
09. Март 2016. год. Позив за подношење понуда Преглед (ПДФ)
09. Март 2016. год. Конкурсна документација Преглед (ПДФ)

 

 

Набавка рачунарске опреме ЈН 1/2016 - Општинска управа општине Жабари

Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
12.04.2016. год. Обавештење о закљученом уговору за партију 2
Преглед (ПДФ)
06.04.2016. год. Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Преглед (ПДФ)
01.04.2016. год. Обавештење о закљученом уговору за партију 3
Преглед (ПДФ)
18. Март 2016. год. Одлука о додели уговора Преглед (ПДФ)
11. Март 2016. год. Појашњење конкурсне документације бр.3
Преглед (ПДФ)
08. Март 2016. год. Појашњење конкурсне документације бр.1
Преглед (ПДФ)
08. Март 2016. год. Појашњење конкурсне документације бр.2 Преглед (ПДФ)
04. Март 2016. год. Позив за подношење понуда Преглед (ПДФ)
04. Март 2016. год. Конкурсна документација Преглед (ПДФ)

 

Помоћ у кући за стара лица ЈН 2/2016 - Општина Жабари

Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
07. Март 2016. год. Обавештење о закљученом уговору
Преглед (ПДФ)
05. Фебруар 2016. год. Позив за подношење понуда Преглед (ДОЦ)
05. Фебруар 2016. год. Конкурсна документација Преглед (ПДФ)
29. Фебруар 2016. год. Одлука о додели уговора Преглед (ПДФ)

 

Превоз ученика основних и средњих школа са територије општине Жабари" ЈН 1/2016- Општина Жабари

Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
14.04.2016. год. Обавештење о закљученом уговору
Преглед (ПДФ)
09. Март 2016. год. Одлука о додели уговора
Преглед (ПДФ)
29. Јануар 2016. год. Позив за подношење понуда Преглед (ДОЦ)
29. Јануар 2016. год. Конкурсна документација Преглед (ДОЦ)

 

Планови јавних набавки за 2016. годину

Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
22.08.2016 Друга измена плана јавних набавки за 2016. - Општина Жабари Преглед (ПДФ)
12.04.2016 Прва измена плана јавних набавки за 2016. - Општина Жабари Преглед (ПДФ)
25. Фебруар 2016 План јавне набавке Општина Жабари (председник и веће)
Преглед (ПДФ) PDF
25. Фебруар 2016 План јавне набавке Општинске управе Жабари Преглед (ПДФ) PDF
25. Фебруар 2016 План јавне набавке Скупштине општине Жабари Преглед (ПДФ) PDF
25. Фебруар 2016 План јавне набавке општинског правобранилаштва општине Жабари Преглед (ПДФ) PDF
     

 

Набавка уређаја за мерење количине алкохола и ручно мерење брзине ЈН 6/2015 (Општина Жабари)

Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
06. Новембар 2015.год Обавештење о обустави поступка Преглед (ПДФ) PDF
26. јун 2015. год. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Преглед (ПДФ) PDF
23. Јун 2015. год. Појашњење конкурсне документације Преглед (ПДФ) PDF
22. Јун 2015. год. Позив за подношење понуда Преглед (ПДФ) PDF
22. Јун 2015. год. Конкурсна документација Преглед (ПДФ) PDF
     

 

Услуге транспорта и депоновања комуналног одпада ЈН 5/2015 (Општина Жабари)

Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
15. Јун 2015. год. Измена конкурснре документације Преглед (ПДФ) PDF
12. ЈУн 2015. год. Позив за подношење понуда Преглед (ПДФ) PDF
12. Јун 2015. год. Конкурсна документација Преглед (ПДФ) PDF

 

Услуге дератизације и сузбијање комараца ЈН 3/2015 (Општинска управа општине Жабари)

Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
17. Јун 2015. год. Обавештење о закљученом уговору П1 Преглед (ПДФ) PDF
17. Јун 2015. год.
Обавештење о закљученом уговору П2 Преглед (ПДФ) PDF
07. Април 2015. год. Позив за подношење понуда Преглед (ПДФ) PDF
07. Април 2015. год. Конкурсна документација Преглед (ПДФ) PDF
     

 

Канцеларијски материјал ЈН 2/2015 (Општиснка управа општине Жабари)

Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
15. Мај 2015. год. Обавештење о закљученом уговору П1 Преглед (ПДФ) PDF
15. Мај 2015. год. Обавештење о закљученом уговору П2 Преглед (ПДФ) PDF
15. Мај 2015. год. Обавештење о закљученом уговору П3 Преглед (ПДФ) PDF
3. Април 2015. год. Позив за подношење понуда Преглед (ПДФ) PDF
3. Април 2015. год. Конкурсна документација Преглед (ПДФ) PDF
     

 

Услуге информисања ЈН 4/2015 (Општина Жабари)

Датум објаве Назив документа Преглед/Преузимање
1. Април 2015. год. Обавештење о закљученом уговору Преглед (ПДФ) PDF
13. Фебруар 2015. год. Позив за подношење понуда Преглед (ПДФ) PDF
13. Фебруар 2015. год. Конкурсна документација Преглед (ПДФ) PDF