Заштита животне средине

Документи » Заштита животне средине

Назив документа Преглед/Преузимање
Годишњи план инспекције за заштиту животне средине 2017 Преглед (ПДФ)
Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију Преглед (ПДФ)
Обавештење о захтеву за давање сагласности на студију о проц. ут. на ЖС АУТО КОМ, Влашки До Преглед (ПДФ)
Студија отпада Влашки до
Преглед (ПДФ)
Ситуација са објектима
Преглед (ПДФ)