Обавештења

ЛПА » Обавештења

Датум објаве                         Назив документа                                          Преглед/Преузми                  
03.11.2017 Обавештење за уплату четвртог квартала пореза на имовину Преглед (.DOC)
11.10.2017 Обавештење за референтну каматну стопу Преглед (.PDF)
08.09.2017 Обавештење за референтну каматну стопу НБС Преглед (.PDF)
07.06.2017 Издавање уверења Преглед (.PDF)
27.03.2017 Обавештење-истицање фирме на пословном простору Преглед (.PDF)
24.01.2017 Правилник о начину достављања пореских аката Преглед (.PDF)
23.01.2017 Oбавештење-подношење пореске пријаве за физичка лица Преглед (.PDF)
14.10.2016 Уплата четвртог квартала пореза на имовину Преглед (.PDF)
13.07.2016 Обавештење за референтну каматну стопу Преглед (.PDF)
16.06.2016 Обавештење о размени података Преглед (.PDF)
24.03.2016 Обавештење о репрограму дуга Преглед (.PDF)
25. Фебруар 2016. год Обавештење о начину доставе решења Преглед (.PDF)
16. Фебруар 2016.год Обавештење - Одлука о локалним комуналним таксама Преглед (.PDF)
10. Јануар 2014.год. ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА Преглед (.PDF)