Обрасци

ЛПА » Обрасци

Датум Објаве Назив документа Преглед/Преузми
23.01.2018. ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ Преглед (.ДОЦ)
23.01.2018. ПРИЈАВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА, УКЉУЧУЈУЋИ И ИСТИЦАЊЕ И ИСПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ВАН ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ОБЈЕКТИМА И ПРОСТОРИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (КОЛОВОЗИ, ТРОТОАРИ, ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ, БАНДЕРЕ И СЛ.) Преглед (.ДОЦ)
18.01.2017. Пријава за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме Преглед (.ПДФ)
16.06.2016. Образац-Изјава Преглед (.ПДФ)
09.02.2016. ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ Преглед (.ПДФ)
10.Јануар 2014.год. Образац ППИ Преглед (.ПДФ)
10.Јануар 2014.год. PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA Преглед (.ПДФ)
10.Јануар 2014.год. Образац ПП ЗИ Преглед (.ПДФ)
10.Јануар 2014.год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОБРАЗАЦ ПП ЛКТ Преглед (.ПДФ)