Обједињена процедура

Документи » Обједињена процедура

 

Назив документа Преглед/Преузимање
ОДЛУКА О О ПОСТАВЉАЊУ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА Преглед

 

Назив документа Преглед/Преузимање
Приступ прегледу објављених локацијских услова, грађевинских дозвола, одобрења о извођењу радова, потврда и употребних дозвола Преглед

 

Назив документа Преглед/Преузимање
Општинска и републичка административна такса Преглед

 

Назив документа Преглед/Преузимање
Преглед најчешћих грешака подносилаца захтева у обједињеној процедури Преглед (ПДФ)