Одлуке

ЛПА » Одлуке

Датум   објаве
Назив документа Преглед/Преузми
22.03.2016 Одлука о локалним комуналним таксама Преглед (.ДОЦ)
09. 02.2016 НАПОМЕНА Преглед (.ДОЦ)
09. 02.2016 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ Преглед (.ПДФ)
09. 02.2016 ОДЛУКА О СТОПАМА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ Преглед (.ПДФ)
10. Јануара 2014.год. OДЛУКА О ОБАВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ Преглед (.ПДФ)
10. Јануара 2014.год. ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКАКОЈИ ВОДИ ПОСЛОВНЕ    КЊИГЕ Преглед (.ПДФ)
10. Јануара 2014.год. ОДЛУКА О СТОПАМА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ Преглед (.ПДФ)
10. Јануара 2014.год. ОДЛУКА О СТОПИ АМОРТИЗАЦИЈЕ У ОПШТИНИ ЖАБАРИ, ЗА КОЈУ СЕ УМАЊУЈЕ ВРЕДНОСТ НЕПОКРЕТНОСТИ, ОСИМ ЗЕМЉИШТА, КОЈА ЧИНЕ ОСНОВИЦУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ Преглед (.ПДФ)
10. Јануара 2014.год. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗОНА Преглед (.ПДФ)
10. Јануара 2014.год. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2014.docx Преглед (.ПДФ)