Општинска управа

Контакти » Општинска управа

Начелник општинске управе

Небојша Миловановић, дипл.правник

Тел: 012/250-130, локал 19

Маил: n.milovanovic976@gmail.comОпштински јавни правобранилац

Бојан Петровић, дипл.правник

012/250-130, локал 17

Маил: bpet@verat.netОдељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности

Руководилац одељења – Светлана Динић, дипл.економиста

Тел: 012/250-130, локал 22

Маил: svetlana.dinic2709@gmail.comОдељење за буџет и финансије

Руководилац одељења – Милена Васић, дипл.економиста

Тел:012/250-130, локал 18

Маил: milenavasic980@gmail.comСлужба буџета и трезора, локал 24Служба рачуноводства, локал 20Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода

Тел: 012/250-840Одељење за општу управу, заједничке и инспекцијске послове

Руководилац одељења – Љубодраг Чолић

Тел: 012/250-130, локал 18

Матична служба

012/250-130, локал 13