Туристичка организација

Самоуправа » Јавна предузећа » Туристичка организација

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Локалне власти кроз Туристичку организацију активно промовишу сеоски, ловни и риболовни туризам. На територији општине Жабари постоје изврсни услови и велико интересовање  за верски, културни и еко туризам, као и за активни одмор драгих нам гостију.

 

В.д. директора Марија Живковић

Адреса: Кнеза Милоша  47

12374 Жабари

Тел: 012/250-857

Маил: turisticka.zabari@gmail.com